Agricultura vs. Tecnología

historia
Agricultura vs. Tecnología

La sembra, cultiu i recol·lecció de l’alfals tracta d’un procés lligat a la pagesia i a l’alimentació del bestiar, amb les exigències més tecnològiques de control i elaboració per tal que l’alfals conservi totes les seves propietats proteíniques i de digestibilitat, ens dóna un producte final amb totes les propietats nutritives i de color verd, quedant brillant, amb una bona compactació i uniforme a la vista, com si fos un producte fresc, aconseguim mantenir totes les propietats de l’alfals.i sent així un aliment idoni per l’alimentació del bestiar. Podem assegurar entregues d’alfals periòdiques i lineals al llarg de tot l’any.

Analítiques periòdiques a l’alfals desprès de cada producció i control de traçabilitat ens garantitza que l’alfals i els altres farratges que surten de la nostra fàbrica compleixen amb totes les normatives nacionals i dels països als que estem exportant. Alhora, per oferir un servei complet als clients ens encarreguem de buscar transport i fer el seguiment fins que la comanda d’alfals o altres farratges arriben a casa del client.

pagesia2

El nostre llegat històric i la nostra manera de treballar ens posicionen com una empresa que pot respondre a les demandes de qualitat dels mercats més exigents.

Países donde se exportan nuestros productos
pagesia3