Gestión Integral

Gestión Integral

Es controlen tots els processos en la transformació de l'alfals o la palla des de la seva sembra fins a la sortida de fàbrica:

  1. Treball al camp
  2. Recepció a la fàbrica, traçabilitat
  3. Producció, deshidratació
  4. Emmagatzematge
  5. Expedició als clients
  6. Atenció al client
imatge proces
diagrama proces Otro pie de foto para explicar la imagen de encima