Alfalfa de máxima calidad

Alfals de màxima qualitat

Per mantenir la màxima qualitat de l’alfals i del farratge a Grup APF treballem amb uns processos totalment integrats i controlats, és la única manera per oferir un bon producte i ser competitius. Tots els cultius (alfals, palla, féstuca, ray-grass, cereals,...) passen la supervisió dels nostres tècnics des de la sembra i cultiu de l’alfals, recol•lecció al moment idoni, supervisió durant el procés de fabricació per l’obtenció del producte final: pellet d’alfals d’alta qualitat.